بهترین مجموعه آموزشی پرورش میگو

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه پرورش میگو استفاده شده

این مجموعه برای شروع یک کسب وکار پرسود بسیار موفق بوده است

بهترین مجموعه برای کسب و کار زود بازده از ابتدا تا انتهای پرورش میگو و کسانی که به فکر کسب درآمد و موفقیت در این کار پرسود هستند100 درصد توصیه میشود.

پرورش میگو

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  11000 تومان!          شماره مجوز: ۱۵۵/۱۳۳۴۴

با خرید این مجموعه استثنایی به صورت اصولی و بدون شکست کار خود را انجام دهید
============================================

ساخت وبلاگ | ساخت سایت

تاريخ : ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ | ۰۱:۱۰:۱۸ | نويسنده : پرورش دهنده ميگو | بازدید:

آموزش كود دهي استخر پرورش ميگو

كوددهي:

به منظور افزايش تراكم فيتوپلانكتون، كوددهي يا اضافه كردن مواد مغذي مكمل به خاك و آب استخرهاي پرورش ميگو كاملاً ضروري است .به طور اساسي دو نوع كود با توجه به منبع اصليشان وجود دارد. كيفيت كودها بستگي به نسبت نيتروژن، فسفر، پتاسيم(NPK) دارد.
1- كودهاي آلي
اين نوع از كودها عمدتاً با منشأ گياهي و حيواني هستند. و  در صد خيلي كمي از مواد مغذي
NPK دارند. اما كاربردشان سبب آزادسازي مواد مغذي درآب بتدريج و مداوم شده و باعث توسعه جمعيت ميكروبي بعنوان اولين زنجيره غذايي در آب مي‌گردد. بنابراين سبب بلوم پلانكتوني خوب همراه با تحكيم بقاي زو پلانتكوني مي‌گردد.

2- كودهاي غير آلي يا معدني
كودهاي غير آلي يا شيميايي با درصد ويژه‌اي از مواد مغذي در كارخانه توليد مي‌شوند. بر طبق ميزان بارور كننده در كودها به صورت زير دسته‌بندي شده‌اند.

1-    كودهاي نيتروژنه  2- كودهاي فسفاته  3- كودهاي پتاس
به دليل اينكه آب دريا پتاسيم كافي دارد براي بلوم پلانكتوني تنها كودهاي نيتروژنه و فسفاته (اوره و سوپر فسفات مونو) در استخرهاي پرورش ميگو استفاده مي‌شود. ميزان اوليه براي بدست آوردن نيتروژن ppm95/0 و فسفر ppm11/0 است. اوره و مونوسوپر فسفات مي‌تواند به نسبت 3 به يك يعني 15 كيلو به 5 كيلو استفاده شود. در pH بالاتر از 5/8 و شوري بالا اوره و مونو سوپر فسفات بهتر تركيب مي شوند و در آب لب شور در pH كمتر از 8 اوره و دي آمونيوم فسفات استفاده مي‌شود. مقدار كود مورد نياز 3-2 ساعت قبل از استفاده حل شود و كاملاً مخلوط شده و در سرتاسر استخر در روز آفتابي قبل از 12 ظهر استفاده گردد. اگر چه تركيب پلانكتوني مزارع پرورشي تياب خوب است همانطور كه آب دريا تركيب پلانكتوني خوب و تركيب مواد مغذي مناسبي دارد. تنها بعد از پمپ كردن آب دريا به استخر، يك يا دو بار كود شيميايي مي‌تواند به ميزان ppm2-1 استفاده شود. اگر بلوم پلانكتوني پايداري بدست نيايد يا زياد نوسان داشته باشد تركيبي از سبوس برنج و ملاس (از هركدام kg10) مي‌تواند با 200 گرم مخمر نانوايي به مدت 48-24 ساعت مخلوط شده و سپس استفاده شود.براي بهبود كيفيت آب، خيلي ضروري است كه بلوم پلانكتوني خوبي در آب استخر پرورش ميگو وجود داشته باشد و در سراسر دوره پرورش براي يك توليد موفق بايستي بلوم نگه داشته شود. بلوم فيتوپلانكتوني آب، آب را رنگي مي‌نمايد و تيرگي پلانكتون و افزايش تعداد آن با نفود در ستون آب از فتو‌سنتز جلوگيري مي‌نمايد. بلوم فيتوپلانكتون از گياهان ذره‌بيني كوچكي كه در آب شناور هستند تشكيل مي‌شود. يك استخر با بلوم فيتوپلانكتوني خوب سبب توسعه زوپلانكتوني كه جانوران كوچك ذره‌بيني هستند كه از فيتو پلانكتونها تغذيه مي‌كنند و خود آنها به عنوان غذاي طبيعي اوليه لاروهاي ميگو مصرف مي‌شوند. زوپلانكتونها به خوبي در استخرهاي داراي بار آلي رشد مي‌كنند و از فيتوپلانكتونهاي مرده، دتريتوس ها، غذاهاي مصرف نشده، مواد دفعي ميگوها و غيره تغذيه مي‌كنند. رشد فيتوپلانكتوني و همچنين زوپلانكتوني مي‌تواند بوسيله استفاده از كودهاي آلي و شيميايي افزايش يابد. بلوم فيتوپلانكتوني ثابت در استخر پرورش ميگو تعداد زيادي فاكتور‌ها را كنترل مي‌كند كه خلاصه آن به صورت زير است:

1-    يك بلوم فيتوپلانكتوني ثابت ميزان پارامترهاي آب از قبيل اكسيژن محلول، pH و دما را كنترل   مي‌نمايد.

2-  بلوم فيتوپلانكتوني منبع اندازه‌گيري اكسيژن در استخر پرورش ميگو است كه طي روز بوسيله فتوسنتز اكسيژن توليد مي‌كنند و بخشي از آنرا در شب مصرف مي‌نمايند.

3-    منابع تغذيه‌اي در استخر هستند كه به طور مستقيم و غير مستقيم بعنوان غذاي طبيعي در استخر مصرف مي‌شوند.

4-    كيفيت آب و محيط استخر را بوسيله جذب مواد معدني و مكانيسم‌هاي ديگر ثبات مي‌دهد.

5-  اثرات سمي آمونياك، نيتريت، نيترات و سولفيد هيدروژن را كاهش مي‌د‌هد و همچنين دي اكسيد كربن را طي روز كاهش مي‌دهد.

6-    فيتوپلانكتونها فلزات سنگين از قبيل آهن و ساير عناصر ديگر را جذب مي‌كنند.

7-  توسعه جلبكهاي سبز آبي كفزي و جلبك‌هاي رشته‌اي را بوسيله ممانعت از تابيدن نور خورشيد به كف استخر محدود مي‌نمايد. همچنين بعضي پلانكتونها مثل كلرلا فاكتورهاي بازدارنده ويبريو توليد مي‌نمايند.

8-    بلوم فيتوپلانكتوني يك شاخص محيطي بر عمل معدني شدن ويوتريفيكاسيون است.

عواملي كه سبب كنترل توسعه بلوم پلانكتوني در استخر پرورش ميگو مي‌شود عبارتند از:

1-    حاصلخيزي خاك و آب و آن بستگي دارد به تركيب موجود در آب و خاك و غني بودن از مواد مغذي شان

2-    ميزان استفاده از كودهاي آلي و شيميايي

3-    ميزان نور خورشيد

4-    پارامترهاي آب از قبيل شوري، آلكالينتي، pHو دما

5-    مقدار بارآلي دركف استخر و ميزان تعويض آب

6-    ميزان فيتوپلانكتون وارد شده در آب

7-    تغذيه زوپلانكتوني

 پرورش‌دهندگان  بايد توجه داشته باشند كه  بلوم پلانكتوني مناسبي را در عمق آب 2/1 متر فراهم نموده سپس براي ذخيره‌سازي برنامه‌ريزي نمايند.

كوددهي قدم به قدم

قدم اول- استخر را 50-40 سانتيمتر پر كنيد و بعد از 48-24 ساعت تخليه نمائيد.

قدم دوم- بعد از شستشوي استخر به مدت يك روز استخر را خشك نمائيد و بطور مناسب خروجي را ببنديد و اجازه ندهيد آب به داخل استخر برگردد.

قدم سوم- روز سوم يا چهارم استخر را 90-70 سانتيمتر آبگيري نمائيد و مقدار ppm2 كود استفاده نماييد.  (اوره 16 كيلوگرم در هكتار و مونوسوپر فسفات 4 كيلوگرم در هكتار به نسبت 4:1)

قدم چهارم- روز پنجم 40-30 سانتيمتر آبگيري نمائيد و در عمق 2/1-1 متر و شفافيت زير cm50       مي‌توانيد براي ذخيره‌سازي برنامه‌ريزي نمائيد.

قدم پنجم- روز ششم يا هفتم مي‌توانيد استخرهاي پرورش ميگو را با پست‌لارو سالم 12pl و بالاتر تا 18pl ذخيره‌سازي نمائيد.

مشاهد شده است تعداد كمي از پرورش‌دهندگان اين برنامه را رعايت مي‌نمايند. خيلي از پرورش‌دهندگان برنامه مناسبي براي ذخيره‌سازي ندارند. بعضي پرورش‌دهندگان فوراً آب را به داخل استخر پمپ كرده و در عمق كم آب يا بدون بلوم پلانكتوني در سطح شفافيت خيلي بالاي استخر لارو را ذخيره‌سازي مي‌نمايند.


برچسب‌ها: ،


نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]