بهترین مجموعه آموزشی پرورش میگو

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه پرورش میگو استفاده شده

این مجموعه برای شروع یک کسب وکار پرسود بسیار موفق بوده است

بهترین مجموعه برای کسب و کار زود بازده از ابتدا تا انتهای پرورش میگو و کسانی که به فکر کسب درآمد و موفقیت در این کار پرسود هستند100 درصد توصیه میشود.

پرورش میگو

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  11000 تومان!          شماره مجوز: ۱۵۵/۱۳۳۴۴

با خرید این مجموعه استثنایی به صورت اصولی و بدون شکست کار خود را انجام دهید
============================================

ساخت وبلاگ | ساخت سایت

تاريخ : ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۲:۵۸:۵۶ | نويسنده : پرورش دهنده ميگو | بازدید:

روشهاي غذادهي به ميگو

روشهاي غذادهي

غذادهي معمولا به صورت پخش كردن غذا در استخر انجام مي شود. ميگوهاي كوچك اغلب براي تغذيه به كناره هاي استخر ودر امتداد دايكها مي ايند. از اينرو غذادهي در يك ماه اول در فاصله 10-1 متري شيب دايك صورت مي گيرد. زماني كه ميگو ها بزرگتر شدند ،محل غذادهي تغيير كرده وبه سمت وسط استخر نزديكتر مي شود ،پس بهتر است در استخرهاي بزرگتر ازيك هكتار و استخرهاي يك هكتاري با تراكم بالا براي غذادهي از قايق استفاده شود.

غذادهي در استخرهاي پرورش ميگو از دو وعده در روز شروع وبا افزايش بيومس استخرها تعداد وعده هاي غذادهي به 4 الي 6 وعده افزايش مي يابد.كه البته در فصل هاي مختلف وتغييرات شرايط آب وهوايي و تغييرپارامترهاي آب تعداد وعده هاي غذايي تغيير مي كند. دلايل 6-4 وعده غذادهي در روز عبارتند از:

·        باعث مي شود مقدار غذا در هر وعده كمتر وتمامي غذا توسط ميگو خورده شودو واز باقيماندن غذا در كف استخر وخراب كردن كف استخر جلوگيري مي شود.

·             بهبود ضريب تبديل غذايي با كاهش مقدار ضايعات غذا.

كنترل غذادهي با استفاده از چك كردن سيني هاي غذادهي

براي دست يافتن به نياز واقعي غذايي ميگو از طريق كاهش يا فزايش مقدار غذا در هر وعده غذايي مي توان از جدول زير به عنوان يك راهنماي بسيار مفيد استفاده نمود.

تمام غذاي موجود در سيني هاي غذادهي خورده شده است.

مقدار غذا %10 افزايش يابد.

بين %75 تاكمتر از%100 غذا  ي سيني ها خورده شده باشد.

براي 3 روز مقدار غذ ثابت مي ماند.

بالاي %50 تا كمتر از%75 غذاي سيني ها خورده شده باشد.

حدود %5 غذا كاهش پيدا مي كند.

بالاي %25 تا كمتر از %50 غذا خورده شده باشد.

حدود %10غذا كاهش پيدا مي كند.

بين %1 تا %25 غذا خورده شده باشد.

حدود %20غذا كاهش پيدا مي كند.

همه غذاي موجود در سيني هاي غذادهي خورده نشده باشد.

وعده غذايي بعدي حذف ومقدار كل غذا %40 كاهش يابد.

 

البته در استفاده از سيني هاي غذادهي بايد به نكات زير توجه داشت:

1-                                                  تنظيم عمودي غذادهي: در اين روش مقدار غذا با كاهش يا افزايش بين %5 تا %10 غذا ي روزانه استخرها كنترل مي شود. اين يك روش مناسب براي كارشناس مستقر در مزرعه مي باشد. اما  شرايط آب وهوايي در اين روش تاثير گذار است.

2-                                                  تنظيم افقي غذادهي: در اين روش مقدار بين %2تا%5 غذا براي تنطيم وتعديل غذا در هر روز  به صورت يكسان ممكن است كاهش يا افزايش يابد.كه البته شرايط آب وهوايي در اين روش نيز تعيين كننده است.

3-                                                  استفاده از ميان وعده غذايي: زماني استفاده مي شود كه در ميگوهاي استخر اختلاف سايز مشاهده شود. در اين روش حدود نيم ساعت بعد از غذادهي  با استفاده از تقريبا %20 غذاي آن وعده ،در استخر غذادهي مي شود. اين كار باعث مي شود كه ميگوهاي ريز كه در مرحله اول غذادهي تغذيه نكرده ،نيز تغذيه كنند وكم كم اختلاف سايز از بين برود.

4-                                                  فاكتورهاي موثر در كنترل سيني هاي غذادهي:

عوامل زير مي تواند در خورده شدن غذا در سيني هاي غذادهي و كنترل  آن تأثير گذار باشد:

·                                                      اندازه وطراحي سيني غذادهي.

·                                                      درصد غذاي ريخته شده در سيني و زمان چك كردن آن.

·                                                      نحوه غذا ريختن در سيني غذادهي.

·                                                      سرعت قرار دادن سيني غذادهي در آب.

·                                                      روش غذادهي.

·                                                      ميانگين وزني ميگو

·                                                      تراكم وتعداد سيني غذادهي در استخر.

5-                                                  اندازه سيني غذادهي: سيني هاي غذادهي در اندازه هاي مختلف ساخته مي شوند. به تعداي از اندازه هاي سيني غذادهي در زير اشاره مي شود.

اندازه

مساحت

حداكثر گنجايش غذا

0.5متر*0.5متر

0.25 متر مربع

300 گرم

0.7متر*0.7متر

0.49 متر مربع

700 گرم

1 متر*1 متر

1 متر مربع

1000 گرم

مقادير فوق ماكزيمم غذايي است كه مي توان با توجه به مساحت هر سيني غذادهي در آنها ريخت. اين مقدار غذابا توجه تعداد سيني هاي موجود در استخر متفاوت است . مثلا مقدار غذايي كه در سيني هاي استخري كه داراي 4 سيني غذادهي است با استخرهايي كه 6 سيني غذايي ميگو دارد متفاوت است.

چگونگي كنترل غذادهي با توجه به مشاهدات سيني غذادهي

وضعيت  تغذيه

عكسل العمل (بعد از روز40 پرورش)

همه سيني هاي غذادهي بعد از 1.5 ساعت خالي باشد.

غذابه مقدار%10 براي روز بعد افزايش يابد.

%75 سيني هاي غذادهي بعد از 1.5 ساعت خالي باشد.

غذابه مقدار%5 براي روز بعد افزايش يابد.

%50 سيني هاي غذادهي بعد از 1.5 ساعت خالي باشد.

غذا براي روز بعد ثابت بماند.

%0-1 سيني هاي غذادهي بعد از 1.5 ساعت خالي باشد.

براي روز بعد غذا %10 كاهش يابد..


برچسب‌ها: ،


نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]